Belastingplichtig

De belangrijkste misrekening was wel de belastingplicht. Bij de voorbereiding had ik al de conclusie getrokken dat ik in 2018 feitelijk voor 2 maanden nog belastingplichtig ben in Nederland en voor 10 maanden in Spanje. Simpel, per 1 maart ben ik ingeschreven in Calpe en uitgeschreven uit Nederland. In het jaar dat je emigreert moet je een M-formulier invullen waarbij je ook verklaart dat alles afgerond is in Nederland. 

Nu heb ik net zoals vele gepensioneerden naast de AOW-uitkering ook nog een uitkering lijfrente. De SVB (Sociale Verzekeringsbank) die de AOW-uitkering regelt werkt in dit opzicht autonoom en op grond van mijn uitschrijving uit Nederland en in overleg met de CAK (Ziekenzorg Nederland) wordt de AOW-uitkering aangepast. De wettelijke regel in Nederland voor Pensioen en Lijfrente is dat de uitkeringsinstantie automatisch de belasting afdraagt aan de Nederlandse belastingdienst. Dat is in Nederland vrij veel. Normaal ongeveer 50% in het geval van een lijfrente en als je in werkelijkheid minder moet betalen kan je dat later terugvragen. Wanneer ik belastingplichtig ben in Spanje wil ik dat natuurlijk niet. Dat geeft een enorme rompslomp, want je betaalt eerst aan Nederland, maar die hebben daar geen recht op. Dat moet je terugvorderen. Intussen wel een opgave doen van je bruto inkomen in Spanje en daar belasting over betalen. Via navraag blijkt dat het ook niet makkelijk is om het geld vanuit Nederland terug te krijgen. 

Bij de belastingdienst bestaat een formulier waarbij je vrijstelling van belastingheffing kan aanvragen. Probleem is dat de Nederlandse belastingdienst wilt dat de Spaanse belastingdienst dat ondertekent en aanvullend een handtekening zet op de verklaring dat ik belastingplichting ben in Spanje. Dat doet de belastingdienst in Spanje niet om 2 redenen. In de eerste plaats is het formulier vanuit de Nederlandse belastingdienst alleen in de Engelse en Nederlandse taal. Dat werkt niet in Spanje. Zij willen alleen iets beschouwen in de Spaanse taal.

De 2e reden is dat zij eerst een bewijs willen zien dat je bereid bent om in Spanje belasting te betalen. Eigenlijk is het wachten op de eerste betaling die je moet doen in Spanje. In mijn geval zou de eerste aangifte plaats vinden in April 2019 en de eerste betaling in September 2019. Dan zouden ze dus pas bereid zijn een handtekening te zetten onder de verklaring dat ik belastingplichtig ben in Spanje. Intussen zouden van al mijn lijfrente-uitkeringen de afdracht van belasting naar de Nederlandse belastingdienst gaan. Dat wilde ik niet en ik heb de betaling van de lijfrente uitgesteld tot dit opgelost was. 

Intussen op alle fronten navraag gedaan en uiteindelijk terechtgekomen bij een belastingadviseur die Nederlands spreekt. De raad werd gegeven een Certificaat aan te vragen waarop gemeld wordt dat ik belastingplichtig ben in Spanje op grond van het feit dat ik Resident ben en in Spanje officieel woon. De Spaanse regering was hiertoe bereid wanneer ik hier meer dan een half jaar officieel zou wonen.

Intussen had ik mij nog meer ingelezen en gezien dat de inspecteur van de belastingdienst soms een uitzondering maakt op basis van argumenten. Nadat alles van mijn zijde geregeld was heb ik daarom alle bewijzen van mijn verblijf hier gescand en als bijlage van een brief van 2 kantjes gezonden naar de belastingdienst met daarin 11 bewijzen dat ik Resident ben in Spanje. Een pakket van ongeveer 20 A4-tjes. Tot verbazing van de instanties hier kreeg ik na 2 maanden bericht van de Inspecteur van de belastingdienst dat ik volledig vrijgesteld ben van belastingplicht in Nederland vanaf Maart 2018. De belastingdienst heeft zelfs een brief geschreven naar de uitkerende instantie van de lijfrente om dat te bevestigen.

Mooi dus, maar ook niet zonder slag of stoot....

 

Aad en Edith van Hagen
Partida Canuta I 13,
Torre 1 esc. 1-6B
03710 Calpe, Alicante, Spanje

Mobiel: 0034 602 291 775
e-mail: