Ziektekosten

Een belangrijk onderdeel van emigratie naar Spanje zijn de Ziektekosten. Wij hadden begrepen dat je als gepensioneerde nagenoeg gratis Ziekenzorg hebt in Spanje, maar daarvoor moeten wel wat voorbereidingen getroffen worden. Een belangrijk deel moet al geregeld zijn voordat je naar Spanje gaat.

De verhuizing wordt doorgegeven via de gemeente waar je woont, in mijn geval dus Utrecht. Dit kan je doen 1-2 maanden voor vertrek. In diezelfde periode benader je de CAK (Ziekenzorg) in Nederland. Online kan je het 121-formulier aanvragen. Dat is zeer belangrijk. Ongeveer een maand na je aanvraag krijg je het in de brievenbus. Naast een begeleidend schrijven een certificaat in het Spaans en Nederlands. Wanneer je officieel de verzekering aanvraagt in Spanje moet dit Certificaat worden afgegeven. Het is het bewijs dat je goedgekeurd bent om de ziekenzorg in Spanje te ontvangen. Na goedkeuring zenden zij het Nederlandstalige exemplaar terug naar het CAK in Nederland en dan is alles officieel geregeld.

Eén van de eerste dingen die wij deden was het Medisch Centrum  in Calpe benaderen en met een onschuldig gezicht de verzekering in Spanje aanvragen. Wij kregen daarop een voorlopige SIP-Kaart (Kaart voor de Ziekenzorg). De 121-formulieren en de ons beschikbare documenten (empadronamiento, huurovereenkomst en bankrekening en Paspoort) moesten we wel tonen, maar we kregen het 121-formulier wel terug. Voor de officiële aanvraag zouden we naar het ziekenhuis in Denia moeten. 

Helaas gaat dat niet zomaar. Je moet Resident zijn voordat je hiervoor in aanmerking komt. Bij de aanvraag Resident kan je dus eerst het 121-formulier gebruiken om aan te geven dat je de wens hebt hier Resident te zijn, maar pas nadat je officieel Resident bent kan een afspraak gemaakt worden in Denia. Zoals eerder vermeld werden wij pas Resident eind April. Daarna hebben wij via een Gestor de aanvraag voor de ziekenzorg geregeld. Twee weken nadat wij Resident waren hadden wij ook de papieren voor de officiële SIP-kaart. Weer naar het Medisch Centrum in Calpe met alle papieren en wij kregen de officiële SIP-Kaart. 

Aan de achterzijde staat de naam van de arts. Dr. Annette Fröhlich is de naam. Dat geeft hoop dat het om een vrouwelijke arts gaat die Duits en wellicht ook Engels spreekt. Direct een afspraak gemaakt en dat bleek ook zo te zijn. Toen wij onze achtergrond vertelden keek ze ons aan en zei dat ze niet veel voor ons kon doen zonder medisch dossier.

Medisch dossier aangevraagd in Nederland. Ik kreeg alle medewerking en binnen een week had ik via de mail de medische dossiers van Edith en mij. Daarop weer een afspraak gemaakt. Van tevoren had ik een USB-stick achtergelaten bij het Medisch Centrum met onze beide dossiers. Onze afspraak was vroeg en wij hoefden gelukkig niet te lang te wachten, maar helaas was hetgeen wij aanboden niet voldoende. Zij wilde geen USB-stick inladen en toen ik een deel van het bestand liet zien zei ze ook niet in staat te zijn Nederlands te lezen. Weer het advies alles in te leveren bij het Medische archief van het Ziekenhuis te Denia en in het Spaans of Engels. 

Aan de slag dus. Beide Medische dossiers met behulp van Google Translate vertaald naar het Spaans. Veel werk. Ging om 80 pagina's met tabellen vol met Medische termen. Eerst een PDF omzetten naar Word. Daarna zin voor zin gieten in Google Translate, vertalen en weer in een Word-document plakken. En een beetje leesbaar. Na 2 weken werk was het klaar. Gelukkig heb ik wat tijd. Ook een Medische Wilsverklaring voor ons beiden bijgevoegd in het Spaans. Op de USB-stick gezet en voor de zekerheid ook alles uitgeprint. Dat was maar goed ook, want ook in Denia moesten wij alleen de papieren versie afgeven. Een formulier moesten we invullen. Weer handtekeningen en een stempel en dat werd boven op het exemplaar van ons beiden vastgezet met een paperclips. Over 2 weken zou het Medisch Centrum in Calpe de papieren versie weer terug krijgen. Alles zou dan ingescand zijn en geplaatst in het Medisch Archief bij het nummer van onze SIP-Kaart.

Achteraf gezien wel een zeer goed systeem. Waar ik nu ook ben in Spanje, in welk ziekenhuis of bij welke arts, zij openen het Medisch Archief en vinden al onze gegevens met bovenop onze wilsverklaring. 

Vanuit het CAK kregen we intussen een zgn. EHIC-Kaart. Dat moesten we wel aanvragen. Het gaat om een  kaart waarop vermeld staat dat wij recht hebben op Medische Zorg binnen de EU. Dat is prettig. Wanneer je buiten Spanje bent kan je overal geholpen worden, maar het zou ook kunnen dat een operatie noodzakelijk wordt geacht en wij dat liever laten doen in een Nederlands Ziekenhuis. Dan kunnen wij hiervoor een afspraak maken en dat regelen zonder extra kosten.

De kosten? Voor gepensioneerden is Medische Zorg gratis in Spanje en voor medicijnen moet 10% zelf betaald worden. Voor emigranten is een deal gesloten tussen Spanje en Nederland dat wij per maand en per persoon ongeveer €70,00 moeten betalen aan de Ziekenzorg Nederland. Dat is alles, geen eigen bijdrage en het wordt direct van je AOW afgetrokken. Omdat je AOW verder bruto ontvangt blijf je eigenlijk hetzelfde bedrag ontvangen als in Nederland. 

Verder geen kosten dus voor Medische Zorg. Goed geregeld.

 

Aad en Edith van Hagen
Partida Canuta I 13,
Torre 1 esc. 1-6B
03710 Calpe, Alicante, Spanje

Mobiel: 0034 602 291 775
e-mail: